ມື້ທີ3 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ7

37 views
ມື້ທີ3 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ7

ທ່ານທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລາວໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນ ໃນເວທີພົບປະປຶກສາຫາລືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງຫ້າປະເທດແມ່ນຳ້ຂອງ

23 views
ທ່ານທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລາວໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນໃນເວທີພົບປະປຶກສາຫາລືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງຫ້າປະເທດແມ່ນຳ້ຂອງ