ມື້ທີ7 ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ7

21 views
ຮັບຟັງຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງປີ 2013
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off

ມື້ທີ6 ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ7

13 views
ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off