ມື້ທີ 2 ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

8 views
9 views
3 views
1 view
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ມື້ທີ 2 ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

29 views
8 views
4 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

ຊຸດອົບຮົມໂຄສົກ-ພິທີກອນ ໂທລະພາບ

10 views
5 views
5 views
5 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ຊຸດອົບຮົມໂຄສົກ-ພິທີກອນ ໂທລະພາບ