ຂ.ບໍ່ແກ້ວ ສະຫຼຸບອຸປະຕິເຫດ ລະຫວ່າງວັນທີ 11-17 ເມສາ 2017

15 views
10 views
6 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ຂ.ບໍ່ແກ້ວ ສະຫຼຸບອຸປະຕິເຫດ ລະຫວ່າງວັນທີ 11-17 ເມສາ 2017

ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫຼຸບອຸປະຕິເຫດໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ

7 views
7 views

4 views

6 views

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫຼຸບອຸປະຕິເຫດໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວ

ໄລຍະປີໃໝ່ລາວໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຮັບຄົນເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດເຂົ້າປິ່ນປົວ 1.247 ຄົນ

9 views
14 views
7 views
9 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ໄລຍະປີໃໝ່ລາວໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຮັບຄົນເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດເຂົ້າປິ່ນປົວ 1.247 ຄົນ