ພິທີວາງສິລາເລີກ ການກໍ່ສ້າງອາຄານສູນບຳບັດ ແລະຟື້ນຟູຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ

24 views
ພິທີວາງສິລາເລີກ ການກໍ່ສ້າງອາຄານສູນບຳບັດ ແລະຟື້ນຟູຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off

ວັນໄຊຊະນະ ຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດເໜືອຟາດສິດ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ2 ວັນທີ 9.5.1945 – 9.5.2015 ຄົບຮອບ 70 ປີ

91 views
ວັນໄຊຊະນະ ຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດເໜືອຟາດສິດ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ2 ວັນທີ 9.5.1945 - 9.5.2015 ຄົບຮອບ 70 ປີ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off