ກອງປະຊູມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

9 views
ກອງປະຊູມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

6 views
ກອງປະຊູມເປີດກວ້າງຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງທີ9 ສະໄຫມທີ8

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ວົງແຄບຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ

24 views
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ວົງແຄບຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off