ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ

6 views
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ
2 views
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ
3 views
ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານອິສຕັ້ນບູນ
1 view
ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ້ຟ້າດອນສະໂຮງ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ

14 views
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ
6 views
ກິດຈະກຳໂຍຄະສາກົນຢູ່ ສປປ ລາວ
4 views
ກອງປະຊຸມວຽກງານສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016
6 views
ນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມຄະນະ ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈ້ຍ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດຄົບຮອບ 29ປີ

8 views
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດຄົບຮອບ 29ປີ
13 views
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດຄົບຮອບ 29ປີ