Author Archives: ผู้ดูแลระบบ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມ ຂ.ໄຊຍະບູລີ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມ ຂ.ໄຊຍະບູລີ

ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ໂອລົມພະນັກງານການນໍາ ຂ.ວຽງຈັນ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ໂອລົມພະນັກງານການນໍາ ຂ.ວຽງຈັນ