ອຸປະຕິດເຫດແຕ່ 16-17 ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ ມີອຸປະຕິເຫດ 125 ກໍລະນີ

11 views
10 views
11 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ອຸປະຕິດເຫດແຕ່ 16-17 ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ ມີອຸປະຕິເຫດ 125 ກໍລະນີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບປະລິນຍາດຸດສະດີບັນດິດກິດຕິມະສັກ

24 views
17 views
7 views
13 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບປະລິນຍາດຸດສະດີບັນດິດກິດຕິມະສັກ

ເຜີຍແຜ່ປ້ອງກັນວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈໍາປີ ພສ 2560

5 views
7 views
7 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ເຜີຍແຜ່ປ້ອງກັນວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈໍາປີ ພສ 2560