ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ນໍ້າຮອນ ມ. ໝືນ ຂ. ວຽງຈັນ

17 views
9 views
14 views
13 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ນໍ້າຮອນ ມ. ໝືນ ຂ. ວຽງຈັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ພົບປະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ມ.ຊະນະຄາມ

8 views
3 views
4 views
5 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ພົບປະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ມ.ຊະນະຄາມ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນໍາວຽກງານຂື້ນທະບຽນ-ອອກບັດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ

20 views
9 views
8 views
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນໍາວຽກງານຂື້ນທະບຽນ-ອອກບັດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ